Rezultatul final al concursului de recrutare funcții publice organizat în perioada 02.07.2019-04.07.2019

 

TABEL CU

R E Z U L T A T U L

CONCURSULUI DIN PERIOADA

02.07.2019-04.07.2019

Numele

candidatului

Functia publicã

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

 

CIREAȘĂ LARISA

 

consilier cl.I gradul superior (specializare medicină veterinară) –  Biroul Sănătate Animală/LSVSA

87

96

 

183

 

ADMIS

LAZĂR CRISTINA

consilier cl.I gradul superior (specializare zootehnie)-  Biroul Control Oficial Alimente de Origine Nonanimală

72

96,66

168,66

ADMIS

CERCEL CRISTINA

consilier cl.I gradul debutant (specializare contabilitate)-  Serviciul Economic și Administrativ

77

87,33

164,33

ADMIS

C O M I S I A   D E   C O N C U R S