Rezultatul final al concursului desfășurat în perioada 17.07.2019-19.07.2019, pentru ocuparea unor posturi contractuale pe perioadă determinată

TABEL CU

R E Z U L T A T U L

FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT IN

PERIOADA 17.07.2019-19.07.2019

 

Numele

candidatului

Denumire post vacant

Punctaj final

Rezultatul final

MERTOIU GRIGORE

Medic vet I Ord.64/2007

100

Admis

OSMAN BECTAȘ

Medic vet I Ord.64/2007

91

Admis

NEDELCESCU GETA

Medic vet III Ord.64/2007

96,67

Admis

BANU CONSTANTIN

Asistent vet IA Ord.64/2007

95

Admis

SÃRÃCIN ELENA

Asistent vet IA Ord.64/2007

98,34

Admis

ION CRISTINEL

Asistent vet IA Ord.64/2007

96,67

Admis

DINCÃ SABIN

Asistent vet IA Ord.64/2007

94,17

Admis

LUNGU NICOLETA

Asistent vet IA Ord.64/2007

96,67

Admis

DOBRESCU MIRCEA

Asistent vet IA Ord.64/2007

92,50

Admis

GHEORGHITÃ NUTICA

Inginer IA Ord.113/2008

100

Admis

DUMITRU AURELIA

Inginer IA Ord.113/2008

93,34

Admis

TEODORESCU ELENA

Inginer IA Ord.113/2008

96,67

Admis

VASILESCU AURORA

Inginer IA Ord.113/2008

94,17

Admis

STÃNICÃ IONICA

Inginer IA Ord.113/2008

94,17

Admis

MISIRCU IANIS

Inginer IA Ord.113/2008

89,17

Admis

TARARACHE COSTIN

Inginer I Ord.113/2008

84,17

Admis

GHEORGHE DOINA

Subinginer IA Ord.113/2008

92,50

Admis

VOICU MARIA

Chimist IA OG nr.42/2004

95

Admis

ECONOMU CRISTINA

Chimist II OG nr.42/2004

100

Admis

MARIA VASILE

Asistent vet IA OG nr.42/2004

99,17

Admis

LUNCAN GABRIELA

Asistent vet IA OG nr.42/2004

95

Admis

SAVU GICÃ LUCIAN

Asistent vet IA OG nr.42/2004

95

Admis

STĂNESCU ELENA

Asistent vet IA OG nr.42/2004

89,17

Admis

DAVID GICA

Asistent vet IA OG nr.42/2004

97,50

Admis

PALCU CLAUDIA VALENTINA

Asistent vet IA OG nr.42/2004

97,50

Admis

PÂRLEA LUCIAN

Asistent vet IA OG nr.42/2004

95

Admis

SIMION OVIDIU

Asistent vet IA OG nr.42/2004

93,34

Admis

Afisat în data de 22.07.2019 ora 12.00 .

 

C O M I S I A   D E   C O N C U R S