Rezultatul probei interviu din data de 13.06.2023 la examenul de promovare în grad profesional

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3), și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în grad aferent următoarei funcții publice de execuție:

-consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul C.S.V.S.A.O

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

 (COD ID)

Funcţia 

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins) 

1.

14582

Consilier, clasa I, gradul profesional principal

90

admis

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv la doamna Pană Camelia, consilier în cadrul Compartimentului Juridic și Resurse Umane.

Afişat astăzi, 13.06.2023, ora ­­­­14,00 , la sediu și pe site-ul D.S.V.S.A. Constanța.