Rezultatul probei interviu din data de 19.07.2019, la concursul pentru ocuparea unor posturi contractuale pe perioadă determinată

TABEL CU

R E Z U L T A T U L

PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL DIN DATA DE

19.07.2019

 

 

 

Numele

candidatului

Punctaj probã interviu

Admis / Respins

MERTOIU GRIGORE

100

Admis probă interviu

OSMAN BECTAȘ

92

Admis probă interviu

NEDELCESCU GETA

93.33

Admis probă interviu

BANU CONSTANTIN

90

Admis probă interviu

SÃRÃCIN ELENA

96.67

Admis probă interviu

ION CRISTINEL

93.33

Admis probă interviu

DINCÃ SABIN

88.33

Admis probă interviu

LUNGU NICOLETA

93.33

Admis probă interviu

DOBRESCU MIRCEA

95

Admis probă interviu

GHEORGHITÃ NUTICA

100

Admis probă interviu

DUMITRU AURELIA

96.67

Admis probă interviu

TEODORESCU ELENA

93.33

Admis probă interviu

VASILESCU AURORA

98.33

Admis probă interviu

STÃNICÃ IONICA

98.33

Admis probă interviu

MISIRCU IANIS

88.33

Admis probă interviu

TARARACHE COSTIN

78.33

Admis probă interviu

GHEORGHE DOINA

95

Admis probă interviu

VOICU MARIA

90

Admis probă interviu

ECONOMU CRISTINA

100

Admis probă interviu

MARIA VASILE

98.33

Admis probă interviu

LUNCAN GABRIELA

90

Admis probă interviu

SAVU GICÃ LUCIAN

90

Admis probă interviu

STĂNESCU ELENA

88.33

Admis probă interviu

DAVID GICA

95

Admis probă interviu

PALCU CLAUDIA VALENTINA

95

Admis probă interviu

PÂRLEA LUCIAN

90

Admis probă interviu

SIMION OVIDIU

86.67

Admis probă interviu

 Afisat în data de 19.07.2019, ora 15.00.

Eventuale contestatii se pot depune în termen de o zi lucrãtoare de la data afisãrii rezultatelor.

 

C O M I S I A   D E   C O N C U R S