Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a unor funcții publice de execuție vacante din data de 04.07.2019

TABEL CU

R E Z U L T A T U L

PROBEI INTERVIU DIN DATA DE

04.07.2019

 

 

Numele

candidatului

Funcţia pentru care candidează

Puncte interviu

 

CIREAȘĂ LARISA

 

consilier cl.I gradul superior (specializare medicină veterinară) –  Biroul Sănătate Animală/LSVSA

96 puncte

LAZĂR CRISTINA

consilier cl.I gradul superior (specializare zootehnie)-  Biroul Control Oficial Alimente de Origine Nonanimală

96,66 puncte

CERCEL CRISTINA

consilier cl.I gradul debutant (specializare contabilitate)-  Serviciul Economic și Administrativ

87,33 puncte

 

Afişat în data de 04.07.2019 ora 16.00

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 24 de ore de la data afişãrii rezultatelor.

 

C O M I S I A   D E   C O N C U R S