Rezultatul probei scrise din data de 13.06.2023 la examenul de promovare în grad profesional

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3), și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în grad aferent următoarei funcții publice de execuție:

-consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul C.S.V.S.A.O.

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

 (COD ID)

 

Funcţia 

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

(admis/respins) 

1. 

14582

Consilier, clasa I, gradul profesional principal

100

admis

 

Candidatul declarat admis va susţine proba interviu în data de 13.06.2022, ora 13.00, la sediul D.S.V.S.A. Constanța, Șos. Mangaliei nr. 78, în sala de sedințe.

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv la doamna Pană Camelia, consilier în cadrul Compartimentului Juridic și Resurse Umane.

Afişat astăzi, 13.06.2023, ora 11.30 , la sediu și pe site-ul D.S.V.S.A. Constanța.