Rezultatul probei scrise la concursul din data de 17.07.2019, pentru ocuparea unor posturi contractuale pe perioadă determinată

TABEL CU

R E Z U L T A T U L

PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN DATA DE

17.07.2019, ADMIS/RESPINS PENTRU INTERVIU

 

Numele

candidatului

Puncte probã scrisã

Admis / Respins

MERTOIU GRIGORE

100

Admis

OSMAN BECTAȘ

90

Admis

NEDELCESCU GETA

100

Admis

BANU CONSTANTIN

100

Admis

SÃRÃCIN ELENA

100

Admis

ION CRISTINEL

100

Admis

DINCÃ SABIN

100

Admis

LUNGU NICOLETA

100

Admis

DOBRESCU MIRCEA

90

Admis

GHEORGHITÃ NUTICA

100

Admis

DUMITRU AURELIA

90

Admis

TEODORESCU ELENA

100

Admis

VASILESCU AURORA

90

Admis

STÃNICÃ IONICA

90

Admis

MISIRCU IANIS

90

Admis

TARARACHE COSTIN

90

Admis

GHEORGHE DOINA

90

Admis

VOICU MARIA

100

Admis

ECONOMU CRISTINA

100

Admis

MARIA VASILE

100

Admis

LUNCAN GABRIELA

100

Admis

SAVU GICÃ LUCIAN

100

Admis

STĂNESCU ELENA

90

Admis

DAVID GICA

100

Admis

PALCU CLAUDIA VALENTINA

100

Admis

PÂRLEA LUCIAN

100

Admis

SIMION OVIDIU

100

Admis

 

Afisat în data de 17.07.2019, ora 12.00

Eventuale contestatii se pot depune în termen de o zi lucrãtoare de la data afisãrii rezultatelor.

Interviul se va desfășura în data de 19.07.2019 ora 12.00.

 

C O M I S I A   D E   C O N C U R S