Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 17.07.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale pe perioadă determinată

Potrivit prevederilor HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unor posturi vacante corespunzãtoare functiilor contractuale, Comisia de concurs numită prin decizia nr.182/25.06.2019 a analizat fiecare dosar de înscriere privind modul cum sunt îndeplinite condiţiile de participare la concurs şi a stabilit următoarele rezultate:

  1. DOSARE „ADMISE” pentru proba scrisă:

 

Nr. crt

Numele şi prenumele

Funcţia publică pentru care s-a înscris

Obs.

0

1

2

3

1

MERTOIU GRIGORE

Medic vet I Ord.64/2007

2

OSMAN BECTAȘ

Medic vet I Ord.64/2007

3

NEDELCESCU GETA

Medic vet III Ord.64/2007

4

BANU CONSTANTIN

Asistent vet IA Ord.64/2007

5

SÃRÃCIN ELENA

Asistent vet IA Ord.64/2007

6

ION CRISTINEL

Asistent vet IA Ord.64/2007

7

DINCÃ SABIN

Asistent vet IA Ord.64/2007

8

LUNGU NICOLETA

Asistent vet IA Ord.64/2007

9

DOBRESCU MIRCEA

Asistent vet IA Ord.64/2007

10

GHEORGHITÃ NUTICA

Inginer IA Ord.113/2008

11

DUMITRU AURELIA

Inginer IA Ord.113/2008

12

TEODORESCU ELENA

Inginer IA Ord.113/2008

13

VASILESCU AURORA

Inginer IA Ord.113/2008

14

STÃNICÃ IONICA

Inginer IA Ord.113/2008

15

MISIRCU IANIS

Inginer IA Ord.113/2008

16

TARARACHE COSTIN

Inginer I Ord.113/2008

17

GHEORGHE DOINA

Subinginer IA Ord.113/2008

18

VOICU MARIA

Chimist IA OG nr.42/2004

19

ECONOMU CRISTINA

Chimist II OG nr.42/2004

20

MARIA VASILE

Asistent vet IA OG nr.42/2004

21

LUNCAN GABRIELA

Asistent vet IA OG nr.42/2004

22

SAVU GICÃ LUCIAN

Asistent vet IA OG nr.42/2004

23

STĂNESCU ELENA

Asistent vet IA OG nr.42/2004

24

DAVID GICA

Asistent vet IA OG nr.42/2004

25

PALCU CLAUDIA VALENTINA

Asistent vet IA OG nr.42/2004

26

PÂRLEA LUCIAN

Asistent vet IA OG nr.42/2004

27

SIMION OVIDIU

Asistent vet IA OG nr.42/2004

  1. DOSARE „RESPINSE” pentru proba scrisă:

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Funcţia publică pentru care s-a înscris

Motivul respingerii dosarului

1

TRANDAFIR PAULA MIHAELA

Inginer I Ord.113/2008

-nu îndeplineste conditiile de vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului

-nu îndeplinește conditiile specifice de experiență în activitatea de control oficial alimente de origine nonanimală

 

 

Candidaţii declarati admisi se vor prezenta în data de  17.07.2019  ora 10,00 la sediul DSVSA Constanta pentru susţinerea probei scrise a concursului.

Afisat astãzi 11.07.2019 ora 10.00 la sediul DSVSA Constanta.

 

COMISIA DE CONCURS